top of page

SAMMENSTØD 2

SAMMENSTØD 2

DIORAMA, 2021
TUE GREENFORT (F. 1973)

I et tomt butikslokale i Ringsted, nærmere betegnet den tidligere møbelbutik Casanova i Nørregade 39, vil man kunne opleve en vinduesudstilling, et såkaldt diorama af billedkunstneren Tue Greenfort. Han undersøger den aktuelle naturdyrkelse i stil, mode og tendenser under den aktuelle covid-19 pandemi. Naturbegrebet bliver i denne vinduesinstallation undersøgt som et backdrop for identitetsskabelse. Dioramaet præsenterer et komplekst billede af danskerens nye naturbetagelse, som det kan opleves hos det aktive natursøgende og selvdyrkende menneske. Greenfort arbejder ganske alsidigt, fra det hjemmegjorte håndværk, til den kølige readymade som eksempelvis værket: Diffuse Einträge (2007), hvor en sølvfarvet minimal gylletank står som et springvand og spreder jernklorid ud i en smuk, men forurenet sø i Münster i et forsøg på at genetablere søens naturlige balance.

Værket peger både på en økokritik og skulpturbegrebet. Ofte spores der ind på ikke-synlige menneskeskabte forandringer i naturen, fx havet hvor nye arter (fx gopler) overtager et havområde pga. stigende havtemperaturer. Det udmønter sig i nogle fascinerende, smukke glaspustede gopler. Der arbejdes i mange forskellige medier og på forskellige indholdsmæssige niveauer. Noget kan være umiddelbart visuelt fascinerende, andet kan være indsamlet arkivmaterialet publikum kan gå på ’opdagelse’ i. Greenfort er uddannet fra det Fynske Kunstakademi og Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main og har en lang udstillingsrække i ind- og udlandet.

– Morten K Jacobsen, 2021

 

https://www.idoart.dk/kalender/sammenstoed-2

bottom of page