top of page

LIMITS TO GROWTH

Kunsthal Charlottenborg, Kbh. Denmark 2017

Når alt fra klima til teknologi forandrer sig med stadig højere hast, bliver det sværere at følge med tiden. Fremtiden bliver hurtigere nutid og nutiden hurtigere fortid.  Kunstnere og dokumentarister oplever at komme for sent til den samtid, de vil indfange.

I stedet for at løbe efter tiden i et forsøg på at zoome ind på nuet, er der nu tendens til at zoome ud på andre og større tidsligheder. Dette er præmissen for gruppeudstillingen Welcome Too Late i lyset af forandringer så som eksplosiv befolkningstilvækst, stigende temperaturer og vandstande, automatisering, kunstig intelligens, voksende ulighed, udsigt til evigt liv, genoplivelse af uddøde dyrearter og igangværende masseudslettelse af biodiversitet.

 

Med afsæt i konceptet ”Extemporary Art” har kurator Toke Lykkeberg udvalgt en række af tidens toneangivende kunstnere, der problematiserer begreberne ’samtid’ og ’samtidskunst’ med værker, der flytter fokus fra øjeblikket til større tidsperspektiver.

Udvalgte kunstnere
Udstillingen præsenterer skulptur, installation og film af yngre kunstnere på scenen som Iain Ball (1985, UK), Marguerite Humeau (1986, FR), Katja Novitskova (1984, EE), Parker Ito (1986, US) samt lidt ældre eksponenter som Anne De Vries (1977, NL), Tue Greenfort (1973, DK) og pionéren Eduardo Terrazas (1936, MX). Desuden vises der løbende et filmprogram i Kunsthal Charlottenborgs Biograf med værker af bl.a. Korakrit Arunanondchai (1986, TH), Cécile B. Evans (1983, US), Simon Dybbroe Møller (1976, DK) og Joey Holder (1984, GB). Læs mere nederst.

De udvalgte kunstnere tænker alle hinsides vor flygtige samtid for at begribe de større udviklinger, der pt. hastigt forandrer verden.

Marguerite Humeau er fx optaget af forskningsområdet ‘de-extinction’, der handler om at genopleve uddøde dyrearter, mens Iain Ball vender op og ned på vores tidsopfattelse med værker, der skal ligne fossiler fra fremtiden.

 

Tue Greenfort arbejder bl.a. med økologi set i et biologisk, økonomisk og politisk perspektiv og Katja Novitskova undersøger, hvordan nye medier præger vores opfattelse af naturhistorien. Eduardo Terrazas har i sin mangeårige praksis bl.a. beskæftiget sig med grafisk og geometrisk at illustrere hurtig eller såkaldt eksponentiel vækst.

En del af CPH:DOX på Kunsthal Charlottenborg.

CPH:CONFERENCE - CPH:DOX

Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark .

bottom of page