top of page

NATUR RETUR

NATUR/RETUR på Kunstens Ø 2020 (Pressemeddelelse)

ARKENs sommerudstilling NATUR/RETUR undersøger forholdet mellem menneske og natur. Med helt nye stedsspecifikke værker af kunstnerne Nanna Debois Buhl og Tue Greenfort går udstillingen i lag med det menneskeskabte landskab på Kunstens Ø. En insektvinge fejer over ARKENs ydermur.

 

Et 400 millioner år gammelt krabbelignende dyr dukker op i lagunen. Naturen træder frem på nye måder i ARKENs udendørs sommerudstilling NATUR/RETUR, der fra den 3. juni kan opleves i landskabet omkring museet. Udgangspunktet for udstillingen er idéen om det antropocæne – betegnelsen for en helt ny geologisk epoke, hvor menneskets aftryk på kloden er blevet så massivt, at det i fremtiden vil kunne aflæses i jordens lag. Det er en tid, hvor menneskeskabte klimaforandringer og tab af biodiversitet tager fart. Hvor millioner af kilometer asfaltvej dækker jordens overflade, og hvor hønen som husdyr er blevet den mest udbredte fugl i verden. I den antropocæne tidsalder er mennesket selv blevet en naturkraft med fatale følger for sin egen og klodens fremtid.

 

Antropocæn kunst ARKEN har inviteret de to danske billedkunstnere Nanna Debois Buhl og Tue Greenfort til at skabe værker, der undersøger, hvordan kunsten kan hjælpe os til at erfare forandringerne i naturen omkring os. Hvordan påvirker vi naturen, og hvordan påvirker naturen os?

NATUR/RETUR udfolder sig på Kunstens Ø, der blev indviet i 2016. Landskabet omkring ARKEN er kunstigt anlagt og dermed en oplagt ramme for udforskningen af, hvordan vi mennesker forstår naturen, og hvor grænsen mellem natur og kultur går. Nanna Debois Buhl undersøger i sin praksis ofte historiske og kulturelle forhold, som de kommer til udtryk i et givent steds botanik, dyreliv eller arkitektur. Hun arbejder med en konceptuel og eksperimenterende tilgang til fotografiet i billedserier, installationer, film, eller stedsspecifikke værker. Tue Greenfort arbejder med evolutionære processer og menneskets påvirkning af jordens biosfære. Gennem et fokus på planter, dyr og klimaet tematiserer Greenfort de menneskeskabte forandringer, der er sket gennem de seneste århundreder. Udstillingen er udviklet i samarbejde med professor i antropologi fra Aarhus Universitet Nils Bubandt med støtte fra Kulturministeriet Forskningsudvalg og er del af udstillingsrækken Kunst i sollys, som ARKEN indledte i 2015.

LINK:

KUNSTEN.NU

bottom of page