top of page

TUE GREENFORT SPISER DEN FRIE

Et stykke anlagt produktionsmark og et kunstgødningsspringvand. En 400 million år gammel svamp, Prototaxites, ur-svampen, svampen over alle svampe. Periphylla Periphylla-goplen, en indikator på havenes tilstand. Et ruderat, terrain-vague eller et udkantsted, alle betegnelser for områder, som ikke er disponeret til et bestemt formål, men er præget af menneskelig aktivitet og tilfældige efterladenskaber.

 

Med udstillingen Tue Greenfort Spiser Den Frie infiltreres udstillingsbygningen af levende organismer og organiske processer, der går i dialog med omgivelserne og med os. Nøgternt retter Tue Greenfort vores opmærksomhed mod det komplekse forhold mellem menneskets selvopfattelse og naturen. Fascineret af naturens mekanismer og mysterier udfordrer han de økonomiske, sociale, politiske og biologiske realiteter og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi tilsyneladende stadig ser mennesket som overlegent i forhold til dets omgivelser.

Udstillingen er støttet af: 15. Juni Fonden, Københavns Kommune, Statens Kunstfond, Arne V. Schleschs Fond, Bodil Pedersen Fonden, Axel Muusfeldts Fond og MøbeltransportDanmark – Fine Art Logistics. Tak til landsskabsarkitekt Steffen Plejdrup fra Byland Studio.

LINK:

DEN FRIE - Tue Greenfort 2017

Foto: Dansk InfoDesign

bottom of page