top of page

RANDOM WALKS


Kunsthalle 44, Møn, Denmark, 2016
Anton Burdakov (UA), Tue Greenfort (DK), Toril Johannessen (NO), Ulrike Mohr (DE), Lecture Performance af Gernot Wieland (AU)
Kurator: Eva Scharrer

 
En random walk er en matematisk formalisering af en sti, der består af en række tilfældige trin. For eksempel kan et molekyles bane, mens det bevæger sig i en væske eller en gas, et furagerende dyrs søgesti, prisen på en svingende aktie eller en gamblers finansielle status alle beskrives med random walks. Udtrykket random walk blev først introduceret af Karl Pearson i 1905. Random walks har været anvendt på mange områder: økologi , økonomi, psykologi , datalogi, fysik, kemi og biologi.

Random Walks inviterer kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye stedsspecifikke værker for Kunsthal 44 Møen og dets - naturlige og dyrkede - omgivelser. De valgte kunstneres enkelte praksis beskæftiger sig både med videnskabelige og pseudovidenskabelige metoder, så vel som proces og tilfældighed. De responderer på stedet på forskellige måder med afsæt i Møns geologi, landbrug og arkitektoniske forhold – ud fra individuelle historier. Sammen formulerer de en kritisk og samtidig legende tilgang til forestillingen om mennesket og erindring, anvendelsen og udnyttelsen af naturressourcer og de forskellige elementer der definerer begreberne natur, kultur og miljø. 

På Møn, tog Greenfort på en afsides gåtur i og omkring naturparken Liselund. Et idealiseret landskab skabt i det 18. århundrede på en privat ejendom. Tue Greenforts installation, involverer GPS optagelser og fotografier og udforsker forskellige opfattelser af "natur" – det uberørte, det romantisk idealiserede og det dyrkede – og reflekterer yderligere over forestillinger om ejendomsret, produktion og udbytning.

Random walk is a mathematical formalization of a path that consists of a succession of unforeseeable steps. For example, the path traced by a molecule as it travels in a liquid or a gas, the search path of a foraging animal, the price of a fluctuating stock and the financial status of a gambler can all be modeled as random walks, although they may not be truly random in reality. First introduced as a term in 1905, "random walks" have been used in many fields: ecology, economics, psychology, computer science, physics, chemistry, and biology.

The exhibition Random Walks invites artists from Scandinavia, Germany, Austria and the Ukraine to develop new site-specific works for Kunsthal 44 Møen and its – natural and cultivated – surroundings. Employing both scientific and pseudo-scientific methods, as well as process and chance, they respond to the island of Møn in various ways, departing from it's geological, agricultural, architectural conditions and from individual stories. Together, they formulate a critical yet playful approach towards the notion of human and natural memory, the use of land and resources, and the various elements that define the terms "nature", "culture" and "environment".

On Møn, the artist went on a solitary walk in and around Liselund Park, an idealized landscape built in the 18th century on private property. The installations The Romantic Walk (2016), and Pesticide Trace (2008), involving GPS recordings, photographs, and video, explore different conceptions of "nature" – the untouched, the romantically idealized and the agriculturally utilized – and further reflect upon notions of property, production, and exploitation. On the terrace, a bloc of limestone is exposed to erosion, and a savaged greenhouse provides space for interspecies entanglement.   

bottom of page